Quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt sản phẩm đồng phục tại Đồng Phục Thiên Phước, đảm bảo mỗi sản phẩm khi ra đời đều đúng với ý tưởng của khách hàng. Dưới đây là 6 bước may đồng phục tại cơ sở chúng tôi:

  • Bước 1: Tiến hành lấy size áo người mặc, đo và cắt vải
  • Bước 2: Thực hiện quy trình in áo theo yêu cầu (nếu có)
  • Bước 3: Tiến hành giáp thân áo và may áo
  • Bước 4: Kiểm tra chất lượng của sản phẩm theo chuẩn tại Đồng Phục Thiên Phước
  • Bước 5: Thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện các công đoạn cuối
  • Bước 6: Gửi áo cho khách và nhận phản hồi, chỉnh sửa theo yêu cầu.